Úvodní strana
 
Úvod > O firme > Profil spoločnosti s baliacimi strojmi

Profil spoločnosti VELTEKO

Mission Statement

"VELTEKO je výrobcom high-tech baliacich strojov, ktorý vytvára pre zákazníkov na celom svete individuálne, výkonné, spoľahlivé a flexibilné riešenia v oblasti balenia."

  

História firmy

2012

Nová administratívna budova
V tomto roku je dokončená zatiaľ posledná stavba areálu VELTEKO. V modernej administratívnej budove sídli vývojové a obchodné oddelenie spoločnosti VELTEKO. Výrobný program je rozšírený o rad baliacich a uzatváracích strojov US 100.

2006

Príchod priemyselných počítačov
Jeden z dôkazov technologickej vyspelosti firmy VELTEKO je aj fakt, že v roku 2006 začína pre riadenie baliacich strojov používať priemyselné počítače.

2001

Technologická prvenstva
Firma VELTEKO sa zapisuje do histórie baliacich strojov, keď ako jedna z prvých firiem vyvíja a začína vyrábať dvojito-tubusový vertikálny baliaci stroj HSV 220.

1999

Expanzia do sveta
Svoju cestu na svetové trhy začína firma VELTEKO v Poľsku a Rusku. Roku 1999 zakladá dcérsku spoločnosť VELTEKO POLSKA so sídlom v Poznani a v roku 2002 VELTEKO RUS so sídlom v Moskve.

1996 - 1998

Nové stroje v novej hale
Rastúci dopyt si vyžaduje väčšie priestory. Majitelia firmy sa rozhodujú stavať na zelenej lúke. Prvý výrobnú halu nového areálu VELTEKO sa darí dokončiť v roku 1996. V ten istý rok získava VELTEKO certifikáciu riadenia kvality ISO 9001/2000.
VELTEKO v roku 1998 uvádza na trh vertikálne kontinuálny baliaci stroj HSV 200 a modernizovanú verziu krokového stroje HSV 101.

1993

Prvá výrobná hala
Prenajatá výrobné dielňa má rozmery 12 x 12 metrov a stáva sa pre VELTEKO prvým domovom. Od samého začiatku firmy sa firma sústredí na vlastný výskum a vývoj.
Prvým strojom stáleho výrobného programu, ktorý VELTEKO vyvíja, sa stávajú lineárne dávkovacie váhy, ktoré nasleduje prvý vertikálny baliaci stroj HSV 100.

1992

Založenie spoločnosti
Majitelia firmy VELTEKO podpisujú prvú zmluvu na dodávku stroja. V tej chvíli nemajú ani výrobné priestory ani zamestnancov. Ich víziou no je vyrábať kvalitné, výkonné a spoľahlivé stroje. Po niekoľkých týždňoch nachádzajú svoj ​​prvý domov v prenajatej výrobnej hale a zároveň vítajú prvé členy tímu. Niektorí z prvých zamestnancov pracujú pre VELTEKO dodnes.

 
vyrobila Omega Design