Úvodní strana
Úvod > Informácie > O webe

O stránkach www.velteko.cz

Prevádzkovateľom tohto webu je VELTEKO s.r.o.

Autorské práva

Prevádzkovateľovi prináležia autorské práva k celému obsahu, ktorý prevádzkovateľ  umiestňuje  na týchto stránkach, vrátane textu a technických ilustrácií.

Prehlásenie o prístupnosti

Autor www stránok prehlasuje, že tieto stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť obsahu i všetkých svojich funkčností pre všetkých užívateľov internetu.

Ochrana dát a poskytovanie osobných údajov

Prístup na tieto www stránky môže byť zo strany prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov užívateľom v zmysle zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov,  prípadne aj iných zákonov,  v platnom znení. V takom prípade bude prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Prevádzkovateľ spolupracuje so spoločnosťami, ktoré mu poskytujú rôzne služby. Tieto spoločnosti, pokiaľ sú k tomu oprávnené, môžu nakladať s osobnými údajmi užívateľa, pričom s týmito informáciami pracujú len pri plnení svojich povinností a nesmú ich použiť za iným účelom. Prevádzkovateľ nepredáva, neprevádza a neposkytuje osobné údaje tretím stranám, pokiaľ to nie je potrebné k naplneniu právnych predpisov.

Pokiaľ si užívateľ praje opraviť alebo zmazať osobné dáta, ktoré o ňom prevádzkovateľ má, môže ho o to požiadať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na týchto stránkach.

 
vyrobila Omega Design